Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

03-01-2017

Mục đích và phạm vi thu thập

Với đặc tính của thị trường bất động sản rất phong phú, đa dạng, chúng tôi luôn cố gắng giữ cho những thông tin được đăng tải trên trang www.giadat.net hữu ích và chính xác nhất có thể. Để thực hiện điều đó, www.giadat.net yêu cầu khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi bắt buộc.
Các thông tin cá nhân mà www.giadat.net có thể thu thập từ khách hàng: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc.

Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.
Gửi thông tin đến khách hàng
Phân tích đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình.
Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng
Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, khaihoanland.vn sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc cung cấp các thông tin của khách hàng.

...
...
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến